lv | ru | en


"V.I.P.A" - ir veļa, kurā katra sieviete vienmēr 

būs vismīļākā,  vienīgā un visvēlamākā!

            ~MADE FOR LOVE~
    

 


SIA "V.I.P.A"  2016.gada 10.oktobrī noslēdza līgumu Nr.SKV-L-2016/836 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.


Izstrādāts ar DIRcms